Ob 20 letnici delovanja smo izdelali promocijski video centralnega sesalnega sistema Aertecnica.