Adapter za okrasni okvir NA683

NA683
Adapter za okrasni okvir Ave SISTEMA 44, DOMUS 100, bel